Privacyverklaring

Grenzeloos Gezond, gevestigd in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Persoonsgegevens die wij verwerken

Omdat Grenzeloos Gezond een blog is, verwerken we een aantal (anonieme) persoonsgegevens op basis van je gebruik. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

  • Naam die je opgeeft als je een comment achterlaat
  • Emailadres dat je opgeeft als je een comment achterlaat

We beloven deze gegevens NOOIT te gebruiken om je te benaderen met of zonder commerciele doeleinden. Dit is alleen ter verificatie van jouw identiteit als je een reactie achterlaat.

Het bewaren en verwerken van persoonsgegevens

Ik verwerk je persoonsgegevens voor het versturen van de nieuwsbrief. Maar in het geval van opdrachten of samenwerking om tijdens en na opdrachten over die opdrachten met je te communiceren over de voortgang en om het eindresultaat op te leveren. Tevens kan ik ze gebruiken om naderhand een factuur op te stellen en te versturen. Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je mij hebt ingehuurd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Grenzeloos Gezond maakt gebruik van zowel functionele als niet-functionele cookies ter ondersteuning van de website. Hieronder vind je een overzicht van deze cookies:

COOKIENAAM

 

DOEL

Functionele cookies

wordpress_*

 

Deze cookies van WordPress zijn er om je gegevens te onthouden als je een reactie hebt geplaatst.

Niet-functionele cookies

__gads, _ga, _gat en andere _ga cookies

 

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar 

Ik wijs je er verder op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via